Ημερολόγιο

 
  • Υποβολή Περιλήψεων                                                      29 Φεβρουαρίου 2016
  • Εγγραφή Εισηγητών/τριών                                           27 Απριλίου 2016
  • Μειωμένο κόστος εγγραφής συνέδρων έως και:  17 Απριλίου 2016
  • Εγγραφές συνέδρων με πλήρες κόστος, έως και:  20-22 Μαΐου 2016