Σημαντικές Ημερομηνίες

 

Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων                  Δεκέμβριος 2015

Υποβολή περιλήψεων                                                   15 Φεβρουαρίου 2016

Ειδοποίηση για αποδοχή περιλήψεων                 15 Μαρτίου 2016

Λήξη έγκαιρης εγγραφής                                             31 Μαρτίου 2016

Διεξαγωγή Συνεδρίου                                                   20-22 Μαΐου 2016