Υποβολή Περίληψης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016, μια περίληψη της εισήγησής τους (έως το πολύ 200 λέξεις), ως συνημμένο αρχείο, μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή του ιστοτόπου του συνεδρίου, και με χαρακτηριστικά γραφής που περιγράφονται παρακάτω:

Μέγεθος γραμματοσειράς: 12

Διάστιχο: 2

Διάταξη σελίδας (περιθώρια): Πάνω-Κάτω: 2,54 εκ. Αριστερά-δεξιά: 3,17 εκ.

Στην αρχή της Περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία (όπως και στην εφαρμογή):

 Ονοματεπώνυμο

 Ιδιότητα

 Διεύθυνση

 τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητό και σταθερό)

 e-mail

 Θεματική Ενότητα για την οποία κατατίθεται η περίληψη